قالب وردپرس

باطری لاجیکس

جدول زیر، فهرست آخرین نرخ باطریهای مرغوب کره ای از جمله باتری سولایت و باتری لاجیکس در بازار می باشد. نرخ های اعلام شده با اخذ باتری کهنه محاسبه شده است.

قیمت باطری سولایت و باطری لاجیکس

آمپر قیمت باتری (برحسب تومان)
۳۵ ۱۲۵,۰۰۰
۴۵ ۱۳۵,۰۰۰
۵۵ ۱۵۰,۰۰۰
۶۰ ۱۶۰,۰۰۰
۶۲
۶۶ ۱۸۰,۰۰۰
۷۰ ۱۹۰,۰۰۰
۷۴ ۲۰۵,۰۰۰
۸۸ ۲۴۰,۰۰۰
۹۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
۱۲۰ ۳۳۵,۰۰۰
۱۵۰ ۴۲۵,۰۰۰
۲۰۰ ۵۷۰,۰۰۰