قالب وردپرس

باتری سوپر دیاموند

فهرست زیر، آخرین قیمت باطری سوپر دیاموند در آمپرهای گوناگون در بازار می باشد. نرخ های اعلام شده با دریافت باتری فرسوده محاسبه شده است.

قیمت باتری سوپر دیاموند

آمپر قیمت باتری (برحسب تومان)
۳۵ ۱۲۵,۰۰۰
۴۵ ۱۳۵,۰۰۰
۵۵ ۱۵۰,۰۰۰
۶۰ ۱۶۴,۰۰۰
۶۶ ۱۸۰,۰۰۰
۷۰ ۱۹۳,۰۰۰
۷۴ ۲۰۵,۰۰۰
۸۸ ۲۴۵,۰۰۰
۹۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
۱۲۰ ۳۳۸,۰۰۰
۱۵۰ ۴۲۵,۰۰۰
۲۰۰ ۵۷۰,۰۰۰