قالب وردپرس

باتری خودرو اورستارت

فهرست زیر آخرین نرخ قیمت باطری اورستارت در آمپرهای مختلف در بازار می باشد. قیمت های اعلام شده با دریافت باتری فرسوده حساب شده است.

قیمت باتری ماشین اورستارت

آمپر قیمت باتری (برحسب تومان)
۳۵ ۱۴۵,۰۰۰
۴۵ ۱۵۰,۰۰۰
۵۵ ۱۶۰,۰۰۰
۶۰ ۱۷۵,۰۰۰
۶۲ ۱۸۲,۰۰۰
۶۶ ۲۰۰,۰۰۰
۷۰ ۲۱۰,۰۰۰
۷۴ ۲۲۵,۰۰۰
۸۸ ۲۴۵,۰۰۰
۹۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
۱۲۰ ۳۳۸,۰۰۰
۱۵۰ ۴۲۵,۰۰۰
۲۰۰ ۵۷۰,۰۰۰