قالب وردپرس

باطری جگوار

جدول ذیل قیمت باتری جگوار و باتری تایگر در آمپرهای گوناگون می باشد. این باتری ها از مرغوبترین باتری های کره ای در ایران بوده و از کیفیت بالایی برخودارند. قیمت های اعلام شده با دریافت باتری کهنه محاسبه شده است.

قیمت باطری جگوار، باطری تایگر

آمپر قیمت (برحسب تومان)
۳۵ ۱۴۵,۰۰۰
۴۵ ۱۸۵,۰۰۰
۵۰ ۱۶۵,۰۰۰
۵۵ ۱۷۵,۰۰۰
۶۰ ۲۰۵,۰۰۰
۶۲ ۲۰۵,۰۰۰
۶۶ ۲۳۰,۰۰۰
۷۰ ۲۴۰,۰۰۰
۷۴ ۲۴۰,۰۰۰
۸۰ ۲۴۵,۰۰۰
۸۸ ۲۷۰,۰۰۰
۹۰ ۲۸۰,۰۰۰
۱۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
۱۲۰ ۳۷۰,۰۰۰
۱۵۰ ۴۶۵,۰۰۰
۲۰۰ ۶۰۰,۰۰۰